Praktična slovensko-nemška gramatika : v c.k. avstrijanskih deželah. Na Dunaju : V ces. kralj. založbi školskih knijg