Második Nyelvgyakorló- és olvasókönyv. Az ausztriai birodalombeli katholikus föelemi és városi iskolák számára. Bécsben : Cs. kir. iskolakönyvek kiadásban, 1861