Elsö nyelvgyakorló- és olvasókönyv : az ausztriai birodalombeli katholikus elemi iskolák számára. Bécsben : Cs. kir. iskolakönyvek kiadásban, 1862