ABC- és olvasókönyv az ausztriai birodalombeli katholikus elemi iskolák számára. Bécsben : Cs. kir. iskolakönyvek-kiadásban, 1862