Szent Evangeliumok, leczkék és epistolák a katholikus egyházi évnek minden vasár- és ünnepnapjaira, Üdvözítönk szenvedéstörténetével és egy függelékke [...]. Bécsben : Cs. k. iskolakönyvek-kiadásában, 1860
Inhalt