Számolási Gyakorlatkönyv a népiskolák számára az austriai császárságban. Bécs : Cs. kir. iskola-könyvek kiadásában, 1859
Inhalt