Számolási Gyakorlatkönyv az ausztriai birodalombéli fö iskolák IV. osztálya számára. Bécsben : Cs. kir. iskola-könyvek kiadásában, 1861
Inhalt