Számolási Gyakorlatkönyv az ausztriai birodalombéli fö- és városi iskolák III. osztálya számára. Bécsben : Cs. kir. iskola-könyvek kiadásában, 1861
Inhalt