Praktična slovensko-nemška gramatika : v c.k. avstrijanskih deželah : . Za II. in III. odred slovensko-nemških šol. Na Dunaju. Na Dunaju : V ces. kralj. založbi školskih knijg, 1863